Astea x ТУЕС: Лятна практика 2020

За втора поредна година Astea предостави възможност на ученици от 11. клас в ТУЕС да усетят работна обстановка чрез стаж. Лятната практика бе с продължителност две седмици и се проведе в изцяло дистанционна форма от 1 до 15 юли.

Заданието

Александър Христов, Боян Иванов и Благовест Атанасов работиха по уеб базирано приложение с помощта на менторите от Astea. Проблемът, който трябваше да разрешат, е как да се визуализира и представи в разбираем вид информация за достъпа до офиса, осъществяван чрез служебни карти. Четците винаги са отчитали и записвали влизането и излизането от работните помещения в бази данни, но тази информация не е била използвана до момента.

Приложението

Office Access Control ни дава възможността да получим информация за движението в офиса от последната една седмица. От календара пък можем да си изберем конкретна дата и да видим в хронологичен вид колко карти са използвани за деня. Записите от деня могат да бъдат сортирани по дата, номер на карта, по събитие или входна точка в офиса. Освен тези две функционалности можем да проследим и в реално време събитията за конкретния ден.

Технологии

Технологиите, които използваха по време на стажа за разработването на приложението са Python Flask, MS SQL Server, SQLAlchemy, HTML+CSS, Javascript. Освен нови знания по технологиите, стажантите се докоснаха до Git и ползваха за първи път Trello за issue tracking.


Какво е да си дипломен ръководител на дванадесетокласник от ТУЕС