Тайната зад успеха на стажантите в Astea – добрата екипна работа

През юни отбелязахме края на деветото издание на стажантската програма на Astea за софтуерни разработчици, QA инженери и DevOps инженери. Щастливи сме как продължаваме отброяването на тази инициатива, а постиженията на участниците ни подсказват, че сме на верен път. Стажантите в Astea започват да развиват ключови умения в софтуерната разработка само за 4 месеца.

Съдържание

1. Възможно ли е стажанти да навлязат в работната обстановка с увереност?

2. Кои са ключовите елементи за създаването на качествен софтуерен продукт?

3. Могат ли стажантите да се превърнат в незаменима част от компанията?


Възможно ли е стажанти да навлязат в работната обстановка с увереност?

В изминалото издание на стажа се включиха 13 мотивирани бъдещи IT специалисти. Както обикновено, всеки участник разполагаше с различен опит в сферата и с индивидуални очаквания за ролята си. Предпоставките за притеснения пред неизвестното бяха много, но изпробваната ни учебна програма предостави възможност за гладко адаптиране към реалната работна среда.

Стажантите в Astea стартираха обучението си в група – в рамките на 2 месеца те преминаха заедно широк набор от лекции, подкрепени с много практически упражнения. Целта беше да се запознаят плавно с актуални технологии и концепции в софтуерната разработка, преди да се съсредоточат върху активната работа над реални продукти.

Голяма заслуга за добрата адаптация на участниците в стажа имаше и опитният менторски екип. Колегите се стараеха да предадат не само технически детайли, но и да създадат необходимата атмосфера на подкрепа, която да предразположи стажантите към взаимно сътрудничество и обмяна на опит и идеи.

Кои са ключовите елементи за създаването на качествен софтуерен продукт?

През останалите 2 месеца от стажа участниците се фокусираха върху създаването на софтуерни продукти от нулата в по-малки екипи според съответните им роли. Така те се запознаха с цялостния спектър на софтуерната разработка, което включваше не само имплементацията и тестването, но и изчистването на концепцията, изискванията и дизайна на приложенията. Това беше и моментът, в който стажантите се сблъскаха с предизвикателствата на екипната работа и се научиха да постигат общи цели заедно.

И този път участниците в стажа ни изненадаха приятно с креативните си проекти, като доказаха за пореден път, че създаването на софтуер е съвкупност от логика, творчество и взаимна подкрепа. Разделени на два екипа от по четирима стажант-разработчици и един QA стажант, те създадоха две завършени уеб приложения – YouBid и Time’s Up. По името вече може да отгатнете, че YouBid е платформа за провеждане на търгове. А Time’s Up е още едно попълнение към астейската колекция от забавни вътрешни проекти – това е приложение за игра на асоциации.

Докато опознаваха различни видове технологии, участниците в стажа на Astea се убедиха сами в значимостта на груповата работа и постоянната комуникация – както в ползите, така и в съпровождащите предизвикателства. Още един чудесен пример за това беше как по време втората част от програмата DevOps стажантите се превърнаха в един своеобразен “споделен ресурс” за двата обособени екипа, както би се случило и в реална работна обстановка. Всичко това помогна на стажантите да затвърдят наученото, да се самоорганизират и да надградят меките си умения, така че да развият по-задълбочен подход към разработката на софтуер.

Могат ли стажантите да се превърнат в незаменима част от компанията?

В Astea се гордеем, че над 80% от участниците в стажа избират да продължат кариерния си път при нас. Вече стъпили на здравата основа от програмата, тези младши специалисти притежават всичко необходимо, за да се впишат успешно в настоящите проекти на компанията.

Още едно доказателство за това е как колеги, преминали през някое от миналите издания на стажа, взимат активно участие в провеждането му. Някои от тях влизат в необичайната за ежедневната работа роля на клиенти за стажантските проекти, а други започват да се включват и като технически ментори.

Благодарение на ежедневните срещи, демота и ретроспекции, стажантите в Astea неусетно се превръщат в част от колектива. Постигането на такъв синхрон е от ключово значение, защото истинските иновации се зараждат именно по време на работата в екип.