Intern QA Engineer

Astea Solutions организира платен пролетен стаж с продължителност 4 месеца за QA инженери.

Astea Solutions е водещ експерт в софтуерното консултиране и разработката на персонализирани технологични решения. През последните 15 години компанията се е наложила като надежден партньор за клиентите си от САЩ и е активна в разнообразни сектори, вариращи от финансови услуги до здравеопазване и образование.

Успехите идват благодарение на енергичните астейци – специалисти от всички области на софтуерното инженерство, обединени около общата цел да намират точните решения сред многообразието от технологии. Tова включва работата с JavaScript, TypeScript, Selenium, WebDriverIO, Insomnia и много други.

Компанията се гордее и със собствени инициативи: Astea Conference и стажантската програма на Astea. Споделянето на знания и опит е неразделна част от работния процес в Astea и този начин на мислене дава възможност на колектива да допринася и за развитието на IT общността в България.

Какво предлагаме:

 • Специална подготовка за позицията QA инженер
 • Опитни ментори на разположение за всякакви въпроси
 • 4-часов работен ден с гъвкаво работно време
 • Техническо обезпечаване при отдалечена работа
 • Възможност за постоянен договор след стажа*

*Astea Solutions се ангажира с трудов договор за времето на програмата, който при успешно представяне и при желание от двете страни може да бъде продължен като редовен трудов договор. Над 80% от участниците в предишни издания на стажантската програма са получили предложение за работа и са избрали да продължат кариерата си в Astea.

Стажът е групов и преминава през:

 • Запознаване с основни ползвани езици, инструменти и технологии в компанията
 • Отделни задачи, с които участниците ще упражняват наученото
 • Екипен проект, в който участниците ще разработят собствен софтуерен продукт в реалистична работна обстановка с цялата група, която включва QA, DevOps и Dev стажанти

 

По време на обучението QA стажантите ще специализират в:

 • писането на тестови сценарии
 • ръчното тестване
 • процесите по автоматизирано end-to-end тестване

 

Технологиите*, които ще разгледаме са:

 • JavaScript и TypeScript
 • Selenium, WebDriverIO/Playwright и Insomnia
 • Git and Visual Studio Code

*В зависимост от спецификата на продукта е възможно да използваме и допълнителни технологии (например Mocha, Chai, TestLink).

Как ще се проведе стажът:
Ние от Astea искаме стажът да се проведе по най-комфортния и безопасен за всички начин. Предвид несигурното положение и динамичните промени, предлагаме присъствена и дистанционна форма на стаж в зависимост от вашите предпочитания и текущата обстановка. Ще обезпечим технически всички участници за отдалечена работа. А офисът ни е подготвен да приеме и тези от вас, които предпочитат да се виждаме на живо, когато това е възможно.

Какво е нужно, за да кандидатстваш за позицията стажант QA инженер:

 • Добри познания по основни видове тестване, процеси и добри QA практики
 • Желание за развитие и в сферата на автоматичните end-to-end тестове*

*Повече информация за позицията може да се намери тук: https://asteasolutions.com/qa-engineer-internship/

 

Срокове:

 • Кандидатстване със CV: 07.06.2022 – 26.06.2022
 • Интервю със задачи* и събеседване с избрани кандидати: 10.06.2022 – 06.07.2022
 • Начало на стажантската програма: 18.07.2022

*Писмените задачи на интервютата ще бъдат на английски език

APPLY NOW