Internship

Астеа организира платен летен стаж с продължителност 3 месеца за разработчици, QA инженери и системни администратори.

Стажът е групов и преминава през:

 • Запознаване с основните ползвани езици, инструменти и технологии в компанията
 • Отделни задачи, с които ще се упражняваме наученото
 • Екипен проект, за да направим нещо готино и с цялата група

Срокове:

 • Кандидатстване със CV: до 15.06.2019
 • Интервюта: до 06.07.2019
 • Начало на стажа: 15.07.2019

Какво предлагаме:

 • Платен стаж
 • 4 часов работен ден
 • Гъвкаво работно време
 • Офис в кв. Лозенец, близо до ФМИ, удобен транспорт
 • Възможност за постоянен договор след стажа

Какво търсим:

 • Креативност, инициативност и лично отношение
 • За разработчици: Добри познания по програмиране: ООП, алгоритми и структури от данни
 • За QA инженери: Познания по добрите QA практики, тестване и процеси, писане на автоматични end-to-end тестове
 • За системни администратори: Познания свързани с Linux, мрежи и скриптови езици

Как ще подберем:

След получаване на CV-та ще поканим кандидатите на тест и разговор с обща продължителност около 1 час.

С какво се занимаваме:

 • Мултимедийно съдържание (създаване и разпространение)
 • Образование, интерактивни симулации
 • Финансови инструменти и оценка на риск
 • Социални платформи
 • Data Science, Artificial Intelligence & Machine Learning

Използвани технологии:

 • Ruby on Rails, Express, Phoenix
 • React, Angular, Cross-platform(Electron, React native), iOS и Android
 • Kubernetes, Docker, Terraform
 • AWS
 • WebDriver.IO,Selenium, Appium

… и (много) други

Contact Us

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • github
© 2019 Astea Solutions AD